Desenvolupament i explotació de plataformes de procesos en línea.

Computació cloud

Les nostres plataformes web s'implementen en sistemes cloud que permeten adaptar el servei a les necessitats de cada moment, assegurant així una disponibilitat eficient; les prestacions dels computadors que soporten cada servei es re-dimensionen segons les necessitats de cada periode, podem suportar des de uns pocs usuaris concurrents a milers.

Construccions d'alta professionalitat

Els serveis es construeixen aplicant els processos de la enginyeria infomàtica, des dels acurats requisits i anàlisi previ, fins les proves funcionals, d'usabilitat, seguretat i qualitat del producte. Per construir aquests serveis robustos utilitzem principalment el paradigma d'orientació a objectes amb tecnologia Java Entreprise Edition.

Integritat de la informació

L'accés universal als serveis ofereix moltes avantatges però també inconvenients que suposen greus riscos de disponibilitat, integritat i confidencialitat, moitus pels quals s'apliquen en les nostres plataformes els mecanismes i tècniques adients per mitigar-los.

Evolució contínua

Una construcció correctament realitzada funciona sempre, perquè està concebuda per poder adaptar-se als canvis tecnològics o d'àmbit d'aplicació. A més, l'aplicació d'aquests principis constructius permet realitzar amb facilitat els evolutius necessàries dels productes per adpatar-se als canvis del servei suportat.

Pagament per ús

L'assegurament de les altes prestacions operatives i evolutives està garantit pel propi model de negoci de iJEI Systems, que és el lloguer de les plataformes amb pagament per ús.

Clients de referènciaWebsite Security Test